20.06.2024r. 


13

 

Klasy I-III

bip

loga wspolnie unicef wroclaw

FB FindUsonFacebook online 144 pl PL

Liveworksheets

KLASA IIIF NA WYCIECZCE W PAWILONIE CZTERECH KOPUŁ

muzeum1 muzeum7

muzeum4 muzeum3 muzeum8

muzeum2 muzeum6

 KAMPANIA „TYDZIEŃ DLA ZDROWIA”

03.06. – 07.07.2024 r.

CELE:

- aktywny udział uczniów w kampanii,

- propagowanie zdrowego stylu życia,

- wdrażanie i kształtowanie właściwych nawyków i przyzwyczajeń,

- kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.  

ZADANIA DLA KLAS I - III:

  1. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

Uświadomienie uczniom znaczenia aktywności fizycznej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz zdrowia psychicznego. Zorganizowanie klasowych zabaw ruchowych na boisku szkolnym oraz klasowej „aktywnej przerwy”. Omówienie sposobów spędzania wolnego czasu.

Prosta postawa to podstawa - przypomnienie uczniom o konieczności przyjmowania prawidłowej postawy w wykonywaniu codziennych czynności (pogadanka i ćwiczenia praktyczne).

  1. ZDROWO JEMY – ZDROWO ROŚNIEMY

Rozmowa na temat związku między jakością pożywienia a zdrowiem. Uczniowie mogą przynieść swój ulubiony owoc lub warzywo i opowiedzieć kolegom o wartościach odżywczych tego produktu. Mogą też wykonać „Piramidę zdrowia”.

  1. 06.2024 - DZIEŃ WALKI Z HAŁASEM

Poszerzenie wiedzy uczniów na temat powszechnej obecności hałasu w środowisku człowieka, jego szkodliwego wpływu na zdrowie oraz sposobów jego zmniejszania. UCZNIOWIE STARAJĄ SIĘ ZACHOWAĆ CISZĘ W KLASIE, NA KORYTARZU I W STOŁÓWCE.

  1. DOBRY WZROK MAM – O OCZY DBAM

Rozmowa na temat roli zmysłu wzroku w życiu człowieka oraz higieny narządu wzroku.

  1. 06.2023 – DZIEŃ SPORTU

Udział uczniów w wieloboju sportowym zorganizowanym przez nauczycieli wychowania fizycznego.

 

KLASA I A NA WYCIECZCE W ZAGRODZIE ALPAK AMIGOS

ALPAKI1  ALPAKI4 ALPAKI5

ALPAKI6 ALPAKI8

233 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

30 kwietnia 2024 r. świętowaliśmy w naszej Szkole 233 rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji uczniowie klas I-III odśpiewali w swoich salach Hymn Narodowy. Wychowawcy wyjaśnili, czym jest Konstytucja i dlaczego uchwalenie Konstytucji 3 maja ma tak istotne znaczenie dla historii polskiej i europejskiej demokracji. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną oraz wykonywali prace plastyczne, które zostały wyeksponowane na korytarzach. Brali udział w interesująch zajęciach poświęconych tej tematyce. Mogli poszerzyć swoją wiedzę o historii Polski oraz wyrazić swój patriotyzm.

Jesteśmy Polakami i jesteśmy z tego bardzo dumni!

maj5  maj 1  maj13    maj3 maj11maj12 maj9 maj8