Szkoła Podstawowa nr 50
Remont szatni sportowych oraz węzłów sanitarnych, ocieplenie łącznika i sali gimnastycznej w budynku B (2022/2023).
Baza dydaktyczna:


Baza sportowa: