Szkoła Podstawowa nr 50  im. Ossolineum ul. Czeska 38, 51-112 Wrocław
tel. 71/798-68-54, fax. 71/798-43-54

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSNIEJSZEJ OFERTY