Nasz szkolny chór REMIX brał udział w projekcie integracyjnym pt. „RAZEM W ŚWIECIE SZTUKI”,

którego organizatorami były: 

  • Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF),           
  • Gmina Wrocław, 
  • Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego  
  • Stowarzyszenie Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne we Wrocławiu.

Projekt skierowany był do uczniów ukraińskich i polskich szkół podstawowych we Wrocławiu i polegał na  organizacji pozalekcyjnych zajęć integracyjno – artystycznych wzmacniających postawy otwartości międzykulturowej i solidarności społecznej dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów: wokalnych, tanecznych i plastycznych. 

Celem przedsięwzięcia była współpraca, korzyści z bycia razem i budowanie relacji społecznych, przeciwdziałanie agresji, radzenie sobie ze stresem, jak również metody aktywnego słuchania oraz wspieranie silnych stron ucznia.

 Zajęcia chóralne uczniów polskich, ukraińskich i z białorusi odbywały się w naszej szkole dwa razy w tygodniu.

Podsumowaniem projektu był koncert „RAZEM W ŚWIECIE SZTUKI”, który odbył się 8 grudnia 2022r. w Centrum Kultury Wrocław –Zachód przy ul. Chociebuskiej 4 we Wrocławiu, podczas którego wystąpiły zespoły biorące udział w Projekcie w tym nasz chór REMIX. Zespół wykonał dwie piosenki w języku ukraińsko-polskim i angielsko -polskim. 

  

Ponad 24,5 mln złotych dotacji z UNICEF-u, jakie otrzyma Wrocław na działania i projekty pomocowe związane z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi w naszym mieście, popłynie do wrocławskich placówek oświatowych.

Pieniądze przeznaczone są na ściśle określone cele, w tym m.in. na:

  • przygotowanie przedszkoli i szkół do nowego roku szkolnego (w związku z większą liczbą dzieci w placówkach) - 7,5 mln złotych,
  • organizację wakacyjnych półkolonii w szkołach -2 mln złotych,
  • doposażenie i rozbudowę stref rekreacyjnych w 19 przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych - ponad 1 mln złotych,
  • zatrudnienie 120 asystentów wielokulturowych - ok. 5 mln złotych,
  • szkolenia podnoszące kompetencje wielokulturowe nauczycieli -78 tys. złotych,
  • szkolenia z języka polskiego dla 50 nauczycieli i asystentów wielokulturowych - 10 tys. złotych.

Wrocławskie placówki oświatowe otrzymają także m.in. laptopy i tablety z oprogramowaniem oraz przenośne laboratoria komputerowe
(2550 szt. sprzętu).

Realizacja zadań, w ramach współpracy z UNICEF-em, planowana jest do końca 2022 r.